המלץ על חבר מתאים לתפקיד ותוכל להרוויח 2,000 ש"ח במזומן!*

*הזכאות לתשלום לממליץ עומדת לרשותו מיום הפניית המועמד לסוכנות ההשמה ועד 3 חודשים מיום זה. התשלום לממליץ יועבר לאחר שסוכנות ההשמה קיבלה את התשלום בגין העסקת העובד, ובתנאי שהמועמד לא הפסיק עבודתו מכל סיבה שהיא. הזכאות לתשלום הינה רק עבור מועמדים שאינם קיימים במאגרי החברה או סוכנות ההשמה. תשלום לממליץ יועבר גם אם המועמד הופנה לתפקיד אחר מזה שהמליץ עליו אם המועמד התקבל לעבודה במקום אחר וסוכנות ההשמה קיבלה תשלום בגין העסקת מועמד זה (כאמור מתייחס ל-3 חודשים מיום הפניית המועמד לסוכנות ההשמה).
הניסוח בלשון זכר - מטעמי נוחות בלבד והתוכן מתייחס לשני המינים.